Aeotec Heavy Duty Switch

AEO_HDS
Aeon Labs
10.229мкд
Вклучено ДДВ: 1.560мкд (Данок на додадена вредност)
Статус: По нарачка
Свичот со високо оптоварување служи за контрола и мониторинг на потрошувачи со висока моќност кои не преминуваат потрошувачка поголема од 40A. Уредот покрај контролата од системот може да биде контролиран и од други уреди кои ќе го побудат потрошувачот. Не е возможно да се постави стандарден прекинувач покрај овој модул.
Веб страната користи cookies.